برچسب: بسیاری

فروش موبایل

خبر | چرا طراحی های شرکت سامسونگ منتقدین بسیاری دارد؟ پاسخ در این یک تصویر است

احمد هاشمی – نویسنده مهمان: مایلید که تفاوت اپل و سامسونگ را تنها در یک تصویر خلاصه کنیم؟ اینجا نه حرف در مورد لوگو و تفاوت برندهاست و نه در مورد تفاوت سیستم عامل ها. حتی نمی خواهیم جزء به جزء در مورد محصولات تولیدی هر یک از آن ها صحبت کنیم. صحبت تنها بر […]

Be the First to comment. Read More