برچسب: fireworks

عمومی

Iran March 2012 – People get ready for Iranian fire festival – buying fireworks part 2

http://www.facebook.com/Freedom.Messenger بازار داغ خريد و فروش ترقه – اسفند ۱۳۹۰ قسمت دوم پیش به سوی چهارشنبه سوری. Video Rating: 5 / 5

3 comments Read More